Σάββατο, Απριλίου 2

Όταν ο Jan Fabre αντέγραφε τον Τζιμάκο.

Jan Fabre - Mount Olympus (2008)

(στο 3:41)


Τζίμης Πανούσης - Της Πατρίδας μου η Σημαία (2000)


Μια ζωή τη σκόνη μας....ΚουτόΦραγκοι!