Πέμπτη, Ιανουαρίου 28

Είναι τόσο απλό

Το ΕΘ ακύρωσε τις τελευταίες παραστάσεις της Ισορροπίας του Nash. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

"[...] Για τους παραπάνω λόγους επιλέγουμε να σταματήσουμε τις παραστάσεις του έργου Ισορροπία του Nash, χωρίς επ’ ουδενί να παραιτούμαστε από το δικαίωμα, τώρα και στο μέλλον, της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως οφείλουμε να κάνουμε ως Εθνικό Θέατρο".

Το ΕΘ υπηρετεί ``την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης" και ανεβάζει παραγωγές οι οποίες χρηματοδοτούνται από φόρους πολιτών του οποίους φόρους όμως οι πολίτες δεν έχουν την ελευθερία να μην πληρώνουν.


Τρίτη, Ιανουαρίου 26