Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 22

LUDWIG
Van
BEETHOVEN


Symphony No. 9
in D minor, Op. 125

"Choral"


Conductor:
Christoph Eschenbach
The Kennedy Center
Sept. 30th - Oct. 2nd
Washington D.C.

Δεν υπάρχουν σχόλια: