Τρίτη, Ιανουαρίου 8

Μετά από 3 μέρες...


αλλεπάλληλων διαβουλεύσεων...καταλήξαμε στο όνομα:

Μορφέας Α'


Καθ' ότι μόλις τεσσάρων μηνών ο Μορφέας, καθίκωντα αντιβασιλέα θα ασκώ εγώ.